Toerisme & Recreatie
Toerisme & Recreatie

 

Vrijetijdsprojecten

Om toerisme en recreatie een (nieuwe) impuls te geven, worden er projecten uitgeschreven en ontwikkeld. De opdrachtgevers zijn veelal overheden op lokaal, (Eu)regionaal of provinciaal gebied en organisaties uit de vrijetijdsbranche. In nauw overleg met overheden, belangenorganisaties en ondernemers wordt een projectplan opgesteld. Via een plan van aanpak, een actieprogramma en een promotieactiviteitenplan vindt, in samenwerking met de partners, de realisatie van het project plaats. Vaak met verschillende geldstromen en (co)financieringen. Extra aandacht wordt gegeven aan het vermarkten van het project om de continuïteit ervan te waarborgen.

Onderstaand enkele voorbeelden van vrijetijdsprojecten zijn, waarbij ik betrokken ben geweest.

  • Oranjefietsroute Apeldoorn – Diepenheim – Bad Bentheim – Apeldoorn v.v. Een project vanuit VVV Hof van Twente in opdracht van de gemeente Hof van Twente. Het doel was het realiseren van een fietsroute langs locaties die een herinnering hebben met het Huis van Oranje.
  • Frontoffice training voor Twents Gastheerschap. Een project van het Twents Bureau voor Toerisme met als opdracht het schrijven van een projectplan inzake trainingen voor frontoffice medewerkers van zowel VVV Tourist info’s als (toeristische) ondernemers.
Ondernemersadvies

Om de verhouding prijs/kwaliteit binnen de toeristische branche scherp te houden, wordt er gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Voor vragen omtrent het uitbreiden van bestaande activiteiten, het opstarten van nieuwe initiatieven en de ontwikkelingen in de vrijetijdsmarkt ben ik gaarne bereid een afspraak te maken. Vrijblijvend wordt de vraag in kaart gebracht. Het vervolg is afhankelijk van de wensen en behoefte van de ondernemer.
Verschillende adviezen zijn al verleend, zoals bij het opstarten van een bed & breakfast, de uitbreiding van een verblijfsaccommodatie, voorzieningen voor toeristen met een beperking, financiering van promotiecampagnes, het organiseren van evenementen.

Toerisme & zorg

Het aanbod zorgvakanties in groepsverband is over het algemeen goed verzorgd. Het gaat dan met name om activiteiten die georganiseerd of aangeboden worden via instanties die zich met zorg bezighouden. Voor de toerist met zorg, die graag met partner, gezin, familie of vrienden op vakantie wil gaan, dient extra aandacht komen. Toeristische accommodaties moeten (meer dan nu) erop voorbereid zijn. Er zijn provinciale subsidies die de ondernemers hierbij kunnen helpen. Toeristische organisaties blijven over het algemeen achter voor wat betreft het goed in beeld brengen van het huidige aanbod (informatievoorziening), het stimuleren van het toeristisch bedrijfsleven (productontwikkeling) en het vermarkten ervan (promotie). Om de toerist met zorg beter te bedienen, moet er meer en beter naar hem geluisterd worden. Maatwerk is hierbij erg belangrijk, evenals de samenwerking tussen betrokken ondernemers, toeristische organisaties en zorgaanbieders.


Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over toerisme & recreatie vul dan het onderstaande formulier in

Uw naam*

Uw email*

Onderwerp

Uw bericht*

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht.

lianneToerisme & recreatie